^Top of Page

Nuacht

BRÉAGCHÚIRT UÍ DHÁLAIGH GAEL LINN 2018 BUAITE AG DLÍ-CHUMANN NA hÉIREANN!

BRÉAGCHÚIRT UÍ DHÁLAIGH GAEL LINN 2018  BUAITE AG DLÍ-CHUMANN NA hÉIREANN!
Bhí craobhbhabhta Bhréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn 2018 ar siúl sna Ceithre Chúirt ar an Aoine, 9 Samhain, 2018, agus is foireann ó Dhlí-Chumann na hÉireann, Áine Haberlin agus Feidhlim Mac Róibín a ghnóthaigh an chéad áit !
Is in onóir Iar-Uachtarán agus Iar-Phríomh-Bhreitheamh na hÉireann, Cearbhall Ó Dálaigh, atá an comórtas seo á reáchtáil ag Gael Linn le breis agus fiche bliain anuas. Deis iontach í do mhic léinn dlí, a bhfuil máistreacht acu ar an nGaeilge, barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna abhcóideachta. Athchomharc in aghaidh breithe cúirte a bhíonn i gceist, agus bíonn sonraí an cháis ar fáil roimh ré. San iomaíocht i mbliana bhí foirne ó An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus Dlí –Chumann na hÉireann.

Reáchtáladh réamhbhabhtaí in Óstaí an Rí maidin Dé hAoine agus bhí ar gach foireann dhá thaobh an cháis a réiteach agus a phléadáil. Cás spéisiúil a bhain le briseadh conradh agus iasacht airgid gan aisíoc a bhí faoi chaibidil i mbliana, agus ceadaíodh aighneachtaí béil de thuairim is fiche nóiméad, mar aon le frisnéis de thrí nóiméad, do na foirne. Léiríodh ardchaighdeán i measc na n-iomaitheoirí uilig, ach ar deireadh, roghnaíodh na foirne ó Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus ó Dhlí-Chumann na hÉireann, le dul san iomaíocht sa chraobhbhabhta.

Is sna Ceithre Chúirt an tráthnóna céanna a bhí an craobhbhabhta agus ba iad ná na hAbhcóidí, Majella Ní Thuama, Séamus Ó Tuathail A.S. agus Luan Ó Braonáin A.S. na breithiúna. Thugadar ábhar, struchtúr, cumas argóna agus úsáid gutha san áireamh agus iad ag teacht ar a mbreith. Mhol na breithiúna scileanna na micléinn uilig, ach fógraíodh ar deireadh gurb ag foireann Dlí-Chumann na hÉireann, a ghlac taobh an Achomharcóra, a bhí an bua. Bhí ríméad ar Áine Haberlin agus ar Fheidhlim Mac Róibín nuair a bronnadh buantrófaí Gael Linn agus duais €600 orthu. Tháinig Caoimhín Ó Ceallaigh agus Tommy Mac Diarmada ó Choláiste Ollscoil Bhaile Átha Cliath , a throid an cás don Fhreagróir, sa dara háit agus fuaireadar duais €300.

Tá Gael Linn buíoch de Chormac Ó Dúlacháin, Abhcóide Sinsearach, de Dhaithí Mac Cárthaigh, Abhcóide, agus de Phól Ó Murchú, Dlíodóir, as a dtacaiocht leanúnach don chomórtas, agus go mór mór i mbliana de Kate Ní Chonfhaola, Abhcóide, a chuidigh le reachtáil na hócáide agus a bhí ar fáil chun cabhair agus comhairle a thabhairt do na foirne tríd síos. Is mór linn chomh maith an comhoibriú a fhaighimid go bliantúil ó Óstaí an Rí agus ón tSeirbhís Chúirteanna, a chuireann áiseanna den scoth ar fáil dúinn don chomórtas ó bhliain go chéile. Thréaslaigh Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn leis na rannpháirtithe uilig agus dúirt: ‘Cúis sásaimh do Gael Linn an tóir leanúnach atá ag mic léinn dlí ar Bréagchúirt Uí Dhálaigh. Tá níos mó deiseanna fostaíochta anois ann ná riamh i gcomhair dlíodóirí a bhfuil máistreacht acu ar an nGaeilge, go háirithe san AE.’

 Feidhlim Mac Róibín agus Áine Haberlin ó Dhlí-Chumann na hÉireann,
Buaiteoirí Breágchúirt Uí Dhálaigh 2018Foireann Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, Tommy Mac Diarmada,
agus Caoimhín Ó Ceallaigh ( sa lár ) in éineacht leis na breithiúna,
Majella Ní Thuama, Luan Ó Braonáin agus Séamus Ó Tuathail, agus
Príomhfheidhmeannach Gael Linn, Antoine Ó Coileáin.

 
< Gach Nuacht