^Top of Page

Nuacht

AN-CHAINT AG DÍOSPÓIREACHTAÍ GAEL LINN i gCILL AIRNE !

AN-CHAINT AG DÍOSPÓIREACHTAÍ GAEL LINN i gCILL AIRNE !
Fógraíodh foireann Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, mar bhuaiteoirí ag Craobhchomórtas Díospóireachta Gael Linn don Triú Leibhéal 2018 i gCill Airne ar na mallaibh! Chuaigh na cainteoirí, Darragh Mac Giolla Phádraig agus Eoghan Ó Finn, go mór i gcionn ar na moltóirí agus ar an lucht féachana mór ag an mbabhta ceannais a reáchtáladh ar an Satharn, seo caite 3 Samhain, le linn Oireachtas na Gaeilge.
Ag ceiliúradh ocht mbliana ar an bhfód anois, tá an comórtas á eagrú i gcomhar le Alswyn Ní Aonghusa Ní Dhúill, Comhordaitheoir na Mac Léinn, Conradh na Gaeilge agus Glór na nGael, le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge. Ghlac foirne ó choláistí tríú leibhéil ar fud na tíre páirt i réamhbhabhtaí le roinnt seachtainí anuas. Ceithre fhoireann – Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, a chuaigh ar aghaidh ansin go dtí an craobhchomórtas.

Ba é an rún tráthúil a bhí le plé ag na foirne ná ‘Tá na meáin chumarsáide thraidisiúnta cloíte ag na meáin shóisialta’. Bhí seacht nóiméad ag gach cainteoir a gcuid tuairimí ar an ábhar a chur i láthair. Bhí deis acu chomh maith pointí eolais a thabhairt do chainteoirí na bhfoirne eile i rith na hócáide, rud a chuir go mór le spleodracht agus teannas na díospóireachta! Bhí Seán Ó Ceallaigh, Bainisteoir Scéimeanna Náisiúnta, Gael Linn mar chathaoirleach ar an ócáid, agus d’fháiltigh sé roimh aoichainteoir na hócáide, an t-iriseoir agus craoltóir iomráiteach, Eoghan Ó Néill. Léirigh An tUasal Ó Néill an-spéis sna hóráidí uilig, agus chuir sé a thuairimí féin ar an ábhar in iúl, i dtaca le samplaí dá thaithí féin! Mhol sé an teacht i láthair agus an cumas argóna a bhí ag na cainteoirí ar dhá thaobh an rúin, maraon le féith an ghrinn !

Fágadh faoi na moltóirí Áine Hensey, Gerry Motherway agus Áine Ní Ghlinn teacht ar bhreith, agus bhíodar aontaithe gur éirigh le foireann OÉ Gaillimh a dtaobh den rún a chruthú go muiníneach is go paiseanta, agus bhronnadar an chéad áit orthu! Bhí ríméad ar an bheirt ball, Darragh Mac Giolla Phádraig ó Cheatharlach, agus Eoghan Ó Finn ó Ghaillimh, glacadh le Corn Gael Linn/The Irish Times, mar aon le duais €150 an duine agus Bonn Airgid an Oireachtais, ó Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn. Ba iad foireann Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a tháinig sa dara háit, agus bronnadh duais de €75, mar aon le Bonn Cré-Umha an Oireachtais, an duine ar Chaoimhe Ní Chonghaile ón Spidéal agus ar Chatherine Ní Cheallaigh, ó Dhoire.

Agus Gael Linn ag ceiliúradh 65 bliain ar an saol i mbliana, mheabhraigh Príomhfheidhmeannach Gael Linn, Antoine Ó Coileáin, don lucht féachana gur baill den Chomhchaidreamh, grúpa de chéimithe tríú leibhéal, a bhunaigh Gael Linn i 1953. Ar an ábhar sin, tá bá ar leith ag an eagraíocht le haon iarracht a dhéanann mic léinn chun an Ghaeilge a chur chun cinn. Thréaslaigh sé leo siúd ar fad a bhí rannpháirteach i gcomórtas díospóireachta na bliana seo, agus go háirithe leis na duaiseoirí ó OÉ Gaillimh agus ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.< Gach Nuacht