^Top of Page

Nuacht

Gael Linn ag cur fáilte roimh dhea-scéal na Gaeilge ó thorthaí na hArdteistiméireachta.

Gael Linn ag cur fáilte roimh dhea-scéal na Gaeilge ó thorthaí na hArdteistiméireachta.
Fáiltíonn Gael Linn roimh dhea-scéal na Gaeilge ó thorthaí na hArdteistiméireachta i mbliana. D’éirigh le 97% de na 46,750 dalta sa scrúdú Gaeilge in 2018 (idir ardleibhéal, ghnáthleibhéal agus bhonnleibhéal). Díol suntais go bhfuil líon ard scoláirí i ndiaidh leibhéal onóracha sa Ghaeilge a dhéanamh agus gur éirigh go maith leo - den 22,400 scoláire a lean an cúrsa sin d’éirigh le 46.1% ceann de na trí ghrád is airde a fháil, is é sin marc os cionn 70%.

 Ós rud é go mbíonn 40% de na marcanna Gaeilge anois ag dul ar scileanna cumarsáide, ciallaíonn sé seo go bhfuil cohórt mór de dhaoine óga anois ann a bhfuil cumas cumarsáide réasúnta acu sa Ghaeilge. Molaimid do na daltaí Ardteistiméireachta tógáil ar an dúshraith luachmhar seo agus tá súil again go leanfaidh siad leis an Ghaeilge ina saol tar éis na scoile, go háirithe ar an tríú leibhéal mar a bhfuil a lán deiseanna a bheith páirteach i gcumainn agus in imeachtaí taitneamhacha. Beidh Gael Linn ag saothrú leis na daoine óga chun deiseanna úsáide a chruthú dóibh.

 Dóibh siúd ar éirigh leo caighdeán ard sa Ghaeilge a bhaint amach agus ar mhaith leo staidéar a dhéanamh ar an teanga ar an ollscoil, is cinnte go bhfuil borradh i láthair na huaire faoi líon na bhfolúntas do dhaoine le hardchumas sa Ghaeilge- tá ganntanas mór múinteoirí Gaeilge ann, ar an dara leibhéal go háirithe; tá aistritheoirí de dhíth san Aontas Eorpach; tá deiseanna ar fáil fosta sa státseirbhís agus mar oifigigh phleanála teanga sa Ghaeltacht. Beidh Gael Linn ag dúil leis an am nuair a bheidh scrúdú Ardteistiméireachta faoi leith ar fáil do dhaltaí Gaeltachta agus do dhaltaí ó na Gaelscoileanna .i. T1 agus T2 (an chéad teanga agus an dara teanga) chun go mbeadh deis acu siollabas a leanúint a bheadh ag teacht lena gcumas sa Ghaeilge.< Gach Nuacht