^Top of Page

Nuacht

Bronnadh Gaelbhratach 2018

Bronnadh Gaelbhratach 2018

Bratacha bronnta ar 80 scoil faoin scéim Gaelbhratach

D’fhreastail breis is 700 dalta scoile, bunleibhéal agus meánleibhéal, ar ócáid bhronnta Gaelbhratach i Ráschúrsa Bhaile na Lobhar i mBaile Átha Cliath, ar an Mháirt, 22 Bealtaine. Scéim a thugann aitheantas do dhul chun cinn na Gaeilge i meánscoileanna agus i mbunscoileanna na tíre í Gaelbhratach atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge agus á reáchtáil ag Gael Linn le tacaíocht ó Chonradh na Gaeilge agus ó Ghlór na nGael.

Bhí sceitimíni ar na páistí ar fad, gan trácht ar a gcuid múinteoirí, go raibh an t-aitheantas á fháil acu ar son na hoibre a rinne siad le linn na bliana chun an Ghaeilge a chur chun cinn ina gcuid scoileanna.Tháinig siad ó na ceithre hairde don ócáid agus bhí sé soiléir gur bhain siad an-spraoi as an lá agus go háirithe as an gceol a bhí curtha ar fáil ag an ngrúpa Seo Linn. Ba iad na pearsana teilifíse Micheál Ó Ciaraidh agus Gráinne Bleasdale a rinne cur i láthair spraíúil agus greannmhar i rith an lae.

Bhí an bheirt Oifigeach ó Gael Linn atá i mbun na scéime, Mairéad Ní Thiománaigh agus Andrea Ní Fhaoláin an-sásta le hobair na bliana agus bhí siad an-mhóralach as na scoileanna ar fad. Mhínigh siad nach bhfuil sé éasca Gaelbhratach a ghnóthú, go bhfuil spriocanna deacra le baint amach agus go gcaithfear a chruthú trí fhiainise a chur ar fáil ar bhlaganna agus trí aischothú ar bhealaí eile go bhfuil an obair curtha i gcrích. Tá an scéim Gaelbhratach ar bun anois ó 2013 i leith agus í ag dul ó neart go neart. Tá liosta feithimh ann de scoileanna ar fud na tíre a bhfuil spéis acu a bheith páirteach.

Labhair Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge agus Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn leis an slua agus mhol siad beirt na múinteoirí a spreag na daltaí ina gcuid iarrachtaí chun Gaelbhratach a ghnóthú. Mhol siad freisin, an comhoibriú idir na heagrais éagsúla atá ag plé leis an scéim atá ámaoiniú ag Foras na Gaeilge.

 

TuilleadhEolais:  Andrea Ní Fhaoláin 087.2157720 nó Mairéad NíThiománaigh 087.9818184

andrea@gael-linn.ie      maireadt@gael-linn.ie

< Gach Nuacht