^Top of Page

Nuacht

CRÍOCH SPLEODRACH LE SIANSA GAEL LINN 2018!

CRÍOCH SPLEODRACH LE SIANSA GAEL LINN 2018!
Cháiligh ocht ngrúpa ceoil thraidisiúnta den scoth as ceithre hairde na tíre do Chraobh Siansa Gael Linn 2018 ach is go Cúige Uladh a chuaigh an chéad duais i mbliana! Ag ceolchoirm na craoibhe sa Cheoláras Náisiúnta ar an Domhnach, 22 Aibreán, roghnaíodh an grúpa ‘Spleodar’ (le baill ó chontaetha Aontroma, Thír Eoghain agus Mhuineacháin) mar bhuaiteoirí na bliana seo tar éis oíche cheoil den scoth agus ba é an tuairim ghinearálta i measc an tslua mhóir ar an oíche ná go raibh sé tuillte go maith acu. Is faoi striúir a múinteora Maggie Maguire a bhí siad. Thug siad trófaí Gael Linn abhaile leo chomh maith le seic ar €2,500. Sa dara háit bhí an grúpa ‘Caise’ ó chontae an Chláir, a bhuaigh €1,250 agus sa tríú háit bhí ‘Lonrach’ ó chontae Laoise a bhuaigh €750.
Tá Siansa á reáchtáil ag Gael Linn ó 2002 i leith, le tacaíocht ó RTÉ Raidió na Gaeltachta agus Irish Music Magazine, agus é ar cheann de phríomhchomórtais cheoil agus amhránaíochta na tíre. Is comórtas é a chothaíonn dlúthcheangal idir an Ghaeilge, an ceol agus an óige. Ag moltóireacht ar oíche na craoibhe bhí na ceoltóirí cáiliúla Declan Masterson, Muireann Nic Amhlaoibh agus Oisín Mac Diarmada.
Bíodh is nár thug siad duais abhaile leo, chuir an cúig ghrúpa eile go mór leis an ócáid agus bhain siad uilig an-spraoi as a bheith ag seinm sa Cheoláras os comhair slua de bheagnach míle duine. B’iad na grúpaí sin ná Uisneach, Coláiste na Coiribe, Gaillimh, Fonnmhar, An Brú, Co. Luimnigh, Léargas, Bré, Co. Chill Mhantáín, Sin A Bhfuil, Contaetha Laoise agus Uíbh Fhailí, agus I gCónaí Réidh, Caisleán An Danair, Co. Loch Garman.
Craoladh an craobhchomórtas beo ar RTÉ Raidió na Gaeltachta agus duine de fhoireann an stáisiúin sin, Áine Hensey, a bhí mar bhean an tí sa Cheoláras.
Ghlac Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, buíochas le RTÉ Raidió na Gaeltachta agus le Irish Music Magazine as a dtacaíocht leanúnach don chomórtas agus dúirt: 
‘Agus Gael Linn ag ceiliúradh 65 bliain ar an bhfód i mbliana tá sé tráthúil féachaint siar ar an stair fhada atá ag an eagraíocht ag cur an cheoil agus na hamhránaíochta traidisiúnta chun cinn ar bhealaí éagsúla, ó eisiúint ceirníní agus dlúthdhioscaí de oirfidigh mhóra an cheoil agus an tsean-nóis ó na 50í ar aghaidh go dtí an áit ina bhfuilimid anocht, sa Cheoláras Náisiúnta ag éisteacht le scoth na gceoltóirí agus na n-amhránaithe óga a mbeidh clú agus cáil orthu amach anseo! I dteannta le scoth an cheoil, cinntíonn Siansa freisin go mbíonn an Ghaeilge i lár an aonaigh, ceann de phríomhchuspóirí Gael Linn ón tús’.
Beidh na grúpaí le feiceáil ar You Tube agus ar na meáin shóisialta go luath…agus cá bhfios ach go mbeidh roinnt de na ceoltóirí le cloisteáil ar lipéad Gael Linn sna blianta amach romhainn !
Féachaigí air seo le scléip na hoíche a fheiceáil ón bhfíseán a rinne Molscéal!!
SPLEODAR: Buaiteoirí Siansa Gael Linn 2018, an grúpa‘SPLEODAR’ ó Chúige Uladh (Contaetha Mhuineacháin, Thír Eoghain agus Aontroma) ag glacadh lena nduais, Trófaí Gael Linn agus €2,500,  ó Antoine ÓCoileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn.  Sa phictiúr chomh maith, táGearóid Mac Donncha, Ceannaire Fheidhmeach, RTÉ Raidió na Gaeltachta ( ar dheis) agus Robert Heuston, Irish Music Magazine ( ar chlé ). Is iad baill an ghrúpaná Mallaidh, Cara agus Jane  De Bhál, Tara Nic Giolla Sheanáin, DearbhlaNí Scealláin, Sadhbh Nic Cába, Oisín Ó Murchú agus Oisín Seaney.

CAISE: Thréaslaigh Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, Gearóid Mac Donncha, Ceannaire Fheidhmeach, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus Robert Heuston, Irish Music Magazine, leis an ngrúpa ‘CAISE’ ó Chontae an Chláir, tar éis dóibh an dara háit(duais airgid €1,250) a bhaint amach ag craobhchomórtas Siansa Gael Linn 2018. Is iad baill an ghrúpa ná: Lily Ní Chonchubhair, Niamh Ní Cheannabháin, Rosa Ní Chearbhaill, Stephen Ó Cinnéide, Jessica Ní Niaidh, Davin Nic Duinnshléibhe, Michael Ó Maolrúnaigh agus Cian Mac an Airchinnigh.

LONRACH: Tháinig an grúpa ‘LONRACH’ ó Chontae Laoise sa tríú háit ag craobhchomórtas Siansa Gael Linn 2018. Bhronn Robert Heuston an duais airgid €750 ar na baill – Aoife Ní Bhuachalla, Conall Ó Cnáimhín, Leah Ní Mhurchú, Peadar Ó Beinéid, Fiadh Nic Ghiolla Phádraig, Ellen, Maeve agus Daithí Scot. Sa phictiúr chomh maith tá (ar chúl) Gearóid Mac Donncha, Ceannaire Feidhmeach RTÉ Raidió na Gaeltachta agus Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn.


< Gach Nuacht