^Top of Page

Nuacht

Molta don mhúinteoir an seomra ranga a thiontú bunoscionn do labhairt na Gaeilge

Molta don mhúinteoir an seomra ranga a thiontú bunoscionn do labhairt na Gaeilge
Is ardán ar líne é IrishHomework.ie Ligeann sé don mhúinteoir an seomra ranga a thiontú bunoscionn do labhairt na Gaeilge. Tá Gael Linn an-tógtha leis an chur chuige nua seo maidir le foghlaim na Gaeilge. Foghlaimíonn daltaí comhráite gairide sa bhaile ar cibé gléas is mian leo. An lá dar gcionn stiúrann an múinteoir ról-imirt nó gníomhaíocht thasc-bhunaithe sa sprioctheanga le deis a thabhairt don dalta an méid atá foghlamtha acu a chleachtadh mar ghrúpa. Tá ábhar na gceachtanna dírithe ar ghnáthshaol an dalta féin ar scoil, sa bhaile agus ag súgradh. Tá uirlisí simplí agus éifeachtacha mar chuid den phacáiste seo a spreagann an dalta le bheith ag staidéar agus ag foghlaim leo féin.
An phríomhsprioc atá ag IrishHomework.ie an dalta a spreagadh chun foghlaim agus tógáil ar an mhóiminteam ar dhóigh inbhuanaithe. Deir múinteoirí a bhain triail as IrishHomework.ie go spreagann sé daltaí go mór le cumarsáid níos fearr a dhéanamh agus iad ag foghlaim na Gaeilge. ‘Sí an chumarsáid an phríomhsprioc atá le foghlaim teanga.
Tuilleamh Eolais: Robin Rynhart - rrynhart@gmail.com


< Gach Nuacht