^Top of Page

Nuacht

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2018 -- Neart le rá ag craobh réigiúnach i Muineachán!

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2018 --  Neart le rá ag craobh réigiúnach i Muineachán!
Reáchtáladh an chéad craobh réigiúnach de chuid Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2018 ar an Mháirt, 5 Nollaig 2017, in Amharclann an Gharáiste, Muineachán. Tá Comórtas Uí Chadhain á reáchtáil ag Gael Linn do iar-bhunscoileanna a ndéantar an teagasc iontu trí Ghaeilge, agus bhí suas le 50 foireann páirteach ann ó thús na scoilbhliana seo.

Bhí neart le rá ag na foirne a bhí páirteach sa chraobh réigiúnach seo, agus bhí an lucht éisteachta ag éisteacht go géar leo ! Phlé scoláirí sóisearacha ón scoil áitiúil, Coláiste Oiriall, ó Ghaelcholáiste Dhoire, Dún Geimhin agus ó Bhaile Átha Cliath, Coláiste Eoin agus Coláiste Íosagáin, Baile an Bhóthair, an rún tráthúil ‘Tá an troid ar son chaomhnú na timpeallacht á cailliúint againn in Éirinn!’. Tar éis neart plé idir na moltóirí ar na tréithe éagsúla a bhí ag na foirne uilig, roghnaíodh scoláirí Choláiste Oiriall agus Ghaelcholáiste Dhoire le dul ar aghaidh ón roinn seo go dtí Craobh na hÉireann ag deireadh mhí Eanáir 2018 – an chéad uair do Choláiste Oiriall sa chomórtas seo !

‘Tá an ciníochas go forleathan in Éirinn go fóill!’ an rún a bhí faoi chaibidil i Roinn na Sinsear. An t-am seo, bhí foirne ó na scoileanna céanna, Coláiste Oiriall, agus Coláiste Eoin, páirteach sa díospóireacht, in éineacht le foireann ó Ghaelcholaiste na Mara, An tInbhear Mhór, Co. Chill Mhantáin agus Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall. Cuireadh go leor tuairimí chun tosaigh ar dhá thaobh an ruin, agus bhí neart argóna agus freagairt pointí tríd síos. Ar deireadh, fógraíodh gurb iad foirne Choláiste Eoin agus Phobalscoil Ghaoth Dobhair na buaiteoirí.

Bhí na cainteoirí uilig, idir shóisir agus shinsir, an-tógtha leis na duaiseanna aitheantais a bronnadh orthu. Ba é seo an chéad ócáid as péire ag a roghnófar na foirne a rachaidh san iomaíocht ag Craobh na hÉireann 2018.

Reáchtálfar an dara craobh réigiúnach i Luimneach ar an gCéadaoin, 6 Nollaig 2017.


Foireann Choláiste Oiriall

 
Foireann Ghaelcholáiste Dhoire

 

Foireann Choláiste Eoin, Baile an Bhóthair, Baile Átha Cliath


 

Foireann Phobalscoil Ghaoth Dobhair

 

 

 

 

 

 < Gach Nuacht