^Top of Page

Nuacht

An-Scléip-réamhbhabhta in amharclann 'Clasach' !

An-Scléip-réamhbhabhta in amharclann 'Clasach' !
hí amharclann Clasach, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath, beo beathaíoch ar an Aoine, 1 Nollaig seo caite, agus an réamhbhabhta deireanach de chuid an chomórtais tallainne, Scléip 2018, ar bun !  Tá an comórtas á reáchtáil ag Gael Linn do iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar fud na tíre, le maoiniú ó Foras na Gaeilge.

Bhí iomaitheoirí ó deich ( 10 ) Gaelcholáiste i gCúige Laighean i láthair don ócáid, agus toisc an t-ardú ollmhór atá tagtha ar líon na rannpháirtithe i mbliana, bhí an dara halla in úsáid do na comórtais aonaracha, fiú !
Bhí scoláirí ó scoileanna Bhaile Átha Cliath - Scoil Chaitríona, Glasnaíon, Coláiste Eoin agus Coláiste Íosagáin, Baile an Bhóthair, Coláiste Cois Life, Leamhcán, Coláiste de hÍde, Tamhlacht, Coláiste Chilliain, Cluain Dolcáin, Gaelcholáiste Reachrann, Baile Dúill, Coláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín - mar aon le scoláirí a thaisteal ó Ghaelcholáistí Chill Dara agus Cheatharlach, i measc na n-iomaitheoirí a rinne léiriú ar sceitsí, ar rince chruthaitheach, agus ar cheol agus amhránaíocht chomhaimseartha.

Bhain an lucht féachana mhór ard-taitneamh as an seó bríomhar ó thús deireadh !  Tugadh an-tacaíocht do gach réalta óg a chuaigh ar stáitse, cé go raibh teannas an chomórtais le brath anois is arís, agus bronnadh teastais molta orthu uilig !

Ba iad Máire Uí Mhurchú, Síle Ní Dhuibhne, Enda Reilly agus Pádraig Ó Conghaile ( nó MC Muipéad ! ) a bhí ag moltóireacht, agus bhíodar aontaithe gurb iad na míreanna a leanas a leanfadh na buaiteoirí ó réamhbhabhtaí an iarthair, an deiscirt agus an tuaiscirt go hamharclann Clasach arís don Chraobhchomórtas ar an gCéadaoin, 31 Eanáir 2018 - scaoileadh ar aghaidh dhá mhír in aon rannóg d’aon chomórtas ina raibh 6 iomaitheoir/grúpa nó níos mó páirteach ann ( ní in aon ord ar leith ! ):

Rince Cruthaitheach ( Grúpaí ) Sóisear:
1. ‘Eitre na Fuaime’, Gaelcholáiste Cheatharlach

Rince Cruthaitheach ( Grúpaí) ( Sinsear:
1. ‘Eiliminteach’, Gaelcholáiste Cheatharlach

Sceitse Nuachumtha:
‘An Toghchán’, Gaelcholáiste Chill Dara

Slua-Amhranaíocht:
1. ‘Despacito’, Scoil Chaitríona, Glasnaíon

Grúpa Amhránaíochta Comhaimseartha le Féintionlacan ( Sóisear ):
1. ‘Ré Nua’, Scoil Chaitríona, Glasnaíon
2. Mia, Sophie & Alannah, Coláiste Cois Life, Leamhcán

Grúpa Amhránaíochta Comhaimseartha le Féintionlacan ( Sinsear ):
1. ‘Fanacht Siar’, Scoil Chaitríona, Glasnaíon
2. ‘Taboo’, Gaelcholáiste Cheatharlach

Amhránaíocht Aonair Chomhaimseartha le Féintionlacan ( Sóisear ):
1. Jessica Dingle, Coláiste Íosagáin, Baile an Bhóthair
2. Shónagh Ní Threabhair, Gaelcholáiste Cheatharlach

Amhránaíocht Aonair Chomhaimseartha le Féintionlacan ( Sinsear ):
1. Sorcha Bríd Ní Chroidheán, Coláiste Chilliain, Cluain Dolcáin
2. Tadhg Ó Grifín, Gaelcholáiste Cheatharlach

Ceol Aonair Comhaimseartha ( Sóisear ):
1. Conall Mac Eochagáin, Scoil Chaitríona, Glasnaíon

Ceol Aonair Comhaimseartha ( Sinsear ):
1. Tadhg Páircéir, Coláiste Cois Life, Leamhcán

Treise leo agus lena gcuid múinteoirí a spreag iad le bheith páirteach sa chomórtas !


 

 


 


< Gach Nuacht