^Top of Page

Nuacht

Scléip 2018 -Míreanna Mealltacha i Muineachán!

Scléip 2018 -Míreanna Mealltacha i Muineachán!

Bhí míreanna mealltacha ar ardán i Muineachán le déanaí, ag réamhbhabhta an tuaiscirt de chuid Scléip Gael Linn 2018 !  Reáchtáladh an ócáid ar an Déardaoin, 30 Samhain 2017, in Amharclann an Gharáiste ar an mbaile.
Is comórtas tallainne é Scléip atá á eagrú go sonrach do na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, agus atá dírithe ar na healaíona comhaimseartha.


Bhí scoláirí ó na hiar-bhunscoileanna Gaeltachta, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall agus Coláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí, i láthair, mar aon le hiomaitheoirí ó Choláiste Oiriall, Muineachán, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainnagus  Coláiste Lú, Dún Dealgan - buíochas leis na múinteoirí maithe ar fad a spreag iad !  Bhí atmaisféar iontach san amharclann, agus ba léir gur bhain an lucht féachana an-sult as a chuir na rinceoirí, aisteoirí, amhránaithe agus ceoltóirí óga ós a gcomhair i rith an lae.  Thug na moltóirí, Tomaí Ó Conghaile, Nós agus Edel Ní Churraoin, Raidió Fáilte, ard-mholadh do na rannpháirithe uilig as a gcuid léirithe, agus roghnaigh siad na míreanna a leanas le dul ar aghaidh go dtí craobhchomórtas Scléip ar an gCéadaoin, 31 Eanáir 2018 in amharclann Clasach, Baile Átha Cliath - is maith iad !

Tá neart grianghraif ón ócáid le feiceáil ar leathanach Facebook Scléip Gael Linn !

Rince Cruthaitheach - ( Grúpaí ) Sóisear:
1. ‘Grúpa Chiara’, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

Rince Cruthaitheach - ( Grúpaí ) Sinsear:
1.’Spleodar’, Coláiste Oiriall, Muineachán

Sceitse Nuachumtha:
1.  Meascán Mearaí, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

Ceol Aonair Comhaimseartha ( Sóisear ):
1. Aisling Nic Lochlainn, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn

Ceol Aonair Comhaimseartha ( Sinsear ):
1. Ruairí Mac Lochlainn, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn

Slua-amhránaíocht:
1. ‘Gliondar’, Coláiste Lú, Dún Dealgan, Co. Lú

Amhránaíocht Comhaimseartha le féintionlacan ( Aonair ) Sóisear:
1. Emma Nic an Bhreithiún, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

Amhránaíocht Comhaimseartha le féintionlacan ( Aonair ) Sinsear:
1. Amy Ní Chléirigh, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn

Amhránaíocht Comhaimseartha le féintionlacan ( Grúpaí ) Sóisear:
1. ‘Na hEalaí Dubha’, Coláiste Lú, Dún Dealgan, Co. Lú

Amhránaíocht Comhaimseartha le féintionlacan ( Grúpaí ) Sinsear:
1. ‘Smugairle Róin’, Coláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí

 

 


 

 




 

 


 

 



 

 



 

 




 



< Gach Nuacht