^Top of Page

Nuacht

Bréagchúirt 2017 buaite ag Óstaí an Rí

Bréagchúirt 2017 buaite ag Óstaí an Rí
Is ag foireann Óstaí an Rí a bhí an bua ag Craobhchomórtas Bhréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn 2017 sna Ceithre Chúirt ar an Aoine, 10 Samhain seo caite.  Ag ceiliúradh fiche bliain ar an bhfód i mbliana, tá an comórtas seo á reáchtáil ag Gael Linn, agus maoinithe ag Foras na Gaeilge, do mhic léinn dlí i gcuimhne ar Chearbhall Ó Dálaigh,  Iar-Uachtarán agus Iar-Phríomh Bhreitheamh na hÉireann.
 Is i 1997 a bhí an chéad chomórtas ann, agus ba iad Íde Ní Riagáin, atá ag obair mar dhlíodóir sa Pharlaimint Eorpach i Lucsamburg , agus  An tAbhcóide, Daithí Mac Cárthaigh, a chuidíonn fós leis an gcomórtas seo a eagrú, na buaiteoirí.
Foirne ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, Óstaí an Rí, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Ollscoil Mhá Nuad  a bhí páirteach i gcomórtas na bliana seo, agus bhí deis acu barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna abhcóideachta trí Ghaeilge, os comhair breithiúna.  Achomharc in aghaidh breith cúirte a bhí i gceist, agus bhí sonraí an cháis ar fáil roimh ré. Cás casta a bhain le  bás fir a bhí i gceist. Ar dhúnmharú nó féinmharú a bhí ann? 
Bhain an t- achomharc le heilimintí  ar nós actus reus, slabhra cúisíochta agus beart leanúnach amháin.  Bhí réamhbhabhtaí cáilithe ar bun in Óstaí an Rí maidin Dé hAoine, ag a raibh deis ag na foirne ar fad dhá thaobh an cháis a réiteach agus a phléadáil.  Aighneachtaí béil de fhiche nóiméad ar fhaid a bhí ceadaithe, mar aon le frisnéis de thrí nóiméad.  Abhcóidí cáilithe a ghlac páirt sa chomórtas thar na blianta a bhí i mbun éisteachta agus a roghnaigh an dá fhoireann don chraobhbhabhta – Óstaí an Rí, Baile Átha Cliath agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.                                                  
Reáchtáladh an craobhbhabhta sna Ceithre Chúirt tráthnóna Dé hAoine, agus bhí go leor iar-iomaitheoirí de chuid an chomórtais i láthair don chomóradh fiche bliain. An t-am seo, ba í an Breitheamh Bronagh O’Hanlon den Ard-Chúirt, mar aon leis an mBreitheamh Sinéad Ní Chúlacháin den Chúirt Cuarda,  le cabhair ó Chormac Ó Dúlacháin, Abhcóide Sinsearach, a rinne an mholtóireacht . Bhain an dá fhoireann sárchaighdeán amach, idir ábhar, structúr, cumas argóna agus úsáid gutha,  agus ba dheacair an cinneadh a bhí le déanamh acu, dá réir.  Ar deireadh, áfach, tháinig casúr na mbreithiúna anuas ar son fhoireann Óstaí an Rí,  a ghlac taobh an achomharcóra.
Bhronn Príomhfheidhmeannach Gael Linn, Antoine Ó Coileáin, buantrófaí Gael Linn agus duais €600 ar Ursula Ní Choill, Tomás Mac Thréinfhir  agus  Daithí ó hEoghanáin.  Tháinig  Colm Ó Néill agus Barry Mac Giolla Iasachta, a throid an cás don fhreagróir, sa dara háit agus fuaireadar duais de €300. Mar chuid den cheiliúradh fiche bliain chomh maith, bronnadh bonn chomórtha ar iar-bhuaiteoirí an chomórtais a bhí ag an ócáid. Ghabh an tUasal Ó Coileáin buíochas  leis na rannpháirtithe uiig agus dúirt: ‘I mbliana agus an fichiú comórtas á cheiliúradh againn, is cúis sásaimh do Gael Linn an tóir leanúnach atá ag mic léinn dlí ar Bréagchúirt Uí  Dhálaigh. Tá níos mó deiseanna fostaíochta anois ann ná riamh i gcomhair dlíodóirí a bhfuil máistreacht acu ar an nGaeilge, go háirithe toisc stádas dlíthiúil  na Gaeilge san AE. Is léiriú é ar stádas na Gaeilge sna cúirteanna go mbíonn Breithiúna Sinsearacha mar mholtóirí ar an mBréagchúirt bliain i ndiaidh bliana. Táimid go mór faoi chomaoin acu as freastal ar an ócáid seo; cuimhneachán cuí ar chuimhne an Bhreitheamh Ó Dálaigh.’
Chuidigh na hAbhcóidí, Kate Ní Chonfhaola agus Cormac Ó Dúlacháin go mór le reáchtáil na hócáide i mbliana, agus bhí Kate  ar fáil chun cabhair agus comhairle a thabhairt do ar na foirne tríd síos. Tá Gael Linn buíoch chomh maith den dlíodóir Pól Ó Murchú as a thacaíocht leanúnach don chomórtas.

Antoine Ó Coileáin, Gael Linn, An Breitheamh Bronagh O Hanlon, foireann Óstaí an Rí -  Daithí ó hEoghanáin, Ursula Ní Choill agus Tomás Mc Thréinfhir, Cormac Ó Dúlacháin, SC, An Breitheamh Sinéad Ní Chúlacháin

Antoine Ó Coileáin, Gael Linn, An Breitheamh Bronagh O Hanlon, Foireann Choláiste na Tríonóide - Barra Mac Giolla Iasachta agus Colm Ó Néill, Cormac Ó Dúlacháin SC, An Breitheamh Sinéad Ní Chúlacháin

Roinnt de na hiarbhuaiteoirí a bhí i lathair don cheiliúradh 20 bliain, ó chlé; Stiofán Ó hAnafaidh BL, Niall Ó hUiginn BL, Clár Ní Ógáin BL, Daithí Mac Cárthaigh BL, Proinsias Ó Maolchalain BL agus Ruadhán Mac Aodháin BL< Gach Nuacht