^Top of Page

Nuacht

An lá le foireann Choláiste na Tríonóide ag Díospóireacht Gael Linn don Triú Leibhéal !

An lá le foireann Choláiste na Tríonóide ag Díospóireacht Gael Linn don Triú Leibhéal !
 Bhí an svae le scoláirí Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, ag Craobh na hÉireann de Chomórtas Díospóireachta Gael Linn don Tríú Leibhéal 2017 ! Is ar an Satharn, 4 Samhain 2017, le linn Oireachtas na Gaeilge i gCill Airne, a reáchtáladh an ócáid.  D’éirigh leis na cainteoirí James Kirwan agus Colm Ó Néill an dubh a chur ina gheal ar an bhfreasúra ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus an bhua a bhaint amach !

Bhailigh slua mór isteach chun éisteacht leis na foirne uilig, a thug faoin rún tráthúil, ‘Is miontás é stádas amaitéarach Chumann Lúthchleas Gael!’, gan fuacht, gan faitíos !  Seacht nóiméad an duine a bhí ag na cainteoirí a gcuid tuairimí ar an ábhar a chur i láthair, Bhí deis acu chomh maith pointí eolais a thabhairt do chainteoirí na bhfoirne eile i rith na hócáide, rud a chuir go mór le spleodracht agus teannas na díospóireachta.

Ba é Déaglán Ó Cuill, Iarpheileadóir Chiarraí agus Ionadaí Chiarraí leis an CPA, a bhí mar aoichainteoir ag an ócáid. Léirigh Déaglán an-spéis sna hóráidí uilig, agus chuir sé a thuairimí féin ar an ábhar in iúl.  Mhol sé an teacht i láthair agus an cumas argóna a bhí ag na cainteoirí ar dhá thaobh an rúin, maraon le féith an ghrinn !

Ba dheacair an jab a bhí le déanamh ag na moltóirí, Cathal Póirtéir, James Kelly agus ag Bríd de Búrca.  Chuaigh an léirú a rinne foireann Choláiste na Tríonóide i gcoinne an rúin go mór i gcionn orthu, áfach agus fógraíodh mar bhuaiteoirí iad.  Bhronn Déaglán Ó Cuill Corn Gael Linn/The Irish Times, mar aon le bonn airgid agus duais €100 an duine, ar Cholm Ó Néill agus ar James Kirwan.  Ba iad foireann Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, a tháinig sa dara háit, agus bronnadh bonn cré-umhadh agus duais de €50 an duine ar Dharragh Mac Giolla Phádraig agus ar Chlíona Ní Ghallchóir.

Ar an bhfód anois le seacht mbliana, tá an comórtas seo ag treisiú ó bhliain go bliain.  Glacann líon mhaith foirne ó choláistí tríú leibhéil ar fud na tíre páirt i réamhbhabhtaí, agus roghnaítear ceithre fhoireann le dul ar aghaidh go dtí an babhta ceannais.  Tá sé á reáchtáil ag Gael Linn i gcomhar le Alswyn Ní Aonghusa Ní Dhúill, Comhordaitheoir na Mac Léinn, Conradh na Gaeilge, le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge.

Agus é ag tréaslú leis na duaiseoirí, dúirt Príomhfheidhmeannach Gael Linn, Antoine Ó Coileáin:  ‘Mórócáid na macléinn ag an Oireachtas is ea Comórtas Díospóireachta Gael Linn.  Is cuí gur le linn an Oireachtais atá an comórtas ar siúl, mar go bhfuil mic léinn ó gach cearn den tír ag nascadh snaidhm cairdis lena chéile trí Ghaeilge.  Go háirithe, is mór le Gael Linn daoine a fheiceáil ag dul  chun cinn ónár gcuid comórtas dara leibhéal’.

 

Foireann díospóireachta Choláiste na Tríonóide, James Kirwan agus Colm Ó Néill ( i lár báire )  Sa phictiúr chomh maith tá ( ó chlé ):
Déagán Ó Cuill, Aoichainteoir, Alswyn Ní Aonghusa Ní Dhúill, Comhordaitheoir na Mac Léinn, Conradh na Gaeilge, Edel Ní Chorráin, Leas-Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge agus Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn.

 
Foireann Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Clíona Ní Ghallchóir agus Darragh Mac Giolla Phádraig ( i lár báire ) a tháinig sa dara háit, in éineacht le (ó chlé ), Alswyn Ní Aonghusa Ní Dhúill, Comhordaitheoir na Mac Léinn, Conradh na Gaeilge, Déaglán Ó Cuill, Aoichainteoir agus Seán Ó Ceallaigh, Gael Linn.

 

 
Déaglán Ó Cuill, aoichainteoir na hócáide, ag bronnadh a mboinn ar James Kirwan agus Colm Ó Néill

 

 Foireann bhuacach Choláiste na Tríonóide ag ceiliúradh a mbua lena lucht tacaíochta ón gCumann Gaelach
< Gach Nuacht