^Top of Page

Nuacht

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2018- Socruithe agus Torthaí

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2018- Socruithe agus Torthaí
Tá Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain ag tosnú ar fud na tíre. Coinnigh súil amach anseo i gcóir torthaí! ‘Siad na foirne a bhfuil cló trom orthu a bheas ag dul ar aghaidh go dtí an chéad babhta eile.
Cliceáil anseo i gcóir leathanach Facebook Gael Linn, áit a mbeidh grianghraif ó dhíospóireachtaí éagsúla le feiceáil nó anseo chun dul chuig ár gcuntas Twitter. Gach rath ar na cainteoirí ar fad a bheidh páirteach  sa  chomórtas i mbliana, agus ar a gcuid múinteoirí a thugann cabhair agus comhairle dóibh!


 An Chéad Babhta       
SÓISEAR
   SINSEAR

10.10. 2017

10.10.2017

Gaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí
Pobalscoil Chorca Dhuibhne
Gaelcholáiste Luimnigh, Luimneach
Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin
                            
Gaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí
Pobalscoil Chorca Dhuibhne
Gaelcholáiste Luimnigh, Luimneach

       
10.10.2017

10.10.2017

Coláiste Pobail, Ráth Chairn
Coláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín
Coláiste Oiriall, Muineachán
Coláiste Chilliain
                                        

Coláiste Pobail, Ráth Chairn
Coláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín
Coláiste Oiriall, Muineachán
Coláiste Lú


11.10.2017

11.10.2017

Gaelcholáiste Dhoire                       
Coláiste na Carraige, An Charraig       
Pobalscoil Ghaoth Dobhair

Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn
Pobalscoil Ghaoth Dobhair

Coláiste na Carraige, An Charraig
Gairmscoil Chú Uladh, An Clochán

                                11.10.2017

11.10.2017

Gaelcholáiste Mhuire, AG
Coláiste an Phiarsaigh, Gleann Maghair
Gaelcholáiste Chéitinn, Cluain Meala
Gaelcholáiste Choilm, Baile an Chollaigh

Gaelcholáiste Mhuire, AG
Gaelcholáiste Chéitinn, Cluain Meala
Gaelcholáiste Choilm, Baile an Chollaigh

                               12.10.2017

12.10.2017

SCC, An Cheathrú Rua
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal

Coláiste na Coirbie, Gaillimh

SCC, An Cheathrú Rua
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal
Coláiste na Coirbie, Gaillimh
Coláiste Cholmcille

12.10.2017
   12.10.2017  
Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair
Coláiste Mhuire, An Chabrach
Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh
Gaelcholáiste na Mara, An tInbhear Mór      
  Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair
Coláiste Mhuire, An Chabhrach
Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh
Gaelcholáiste na Mara, An tInbhear Mór
 
       
12.10.2017Gaelcholáiste an Phiarsaigh, Rath Fearnáin
Coláiste Dhún Másc, Port Laoise
Coláiste Íosagáin, Baile an Bhóthair
                  
 
 
       
        
   
 
       
                        
 
 
       
       
       
       
       < Gach Nuacht