^Top of Page

Nuacht

SCÉIMEANNA GAEL LINN DON ÓIGE 2017/2018

SCÉIMEANNA GAEL LINN DON ÓIGE 2017/2018

Tá gach eolas ar fáil anois faoi clár imeachtaí Gael Linn don óige, a bhformhór urraithe ag Foras naGaeilge, don scoilbhliain seo chugainn. Information on some of Gael Linn’s youth activities for the school year ahead is now available. For full details and information on how to take part click HERE

Coirm: Féilte siamsaíochta stáitse ar fud na tíre dírithe ar ghaelscoileanna agus ar bhunscoileanna gaeltachta (Series of festivals of variety shows performed by all-Irish primary schools).
Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain: Comórtas díospóireachta d’iar-bhunscoileanna a ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu (National debating competition for all-Irish second level schools).
Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh: Comórtas díospóireachta d’iar-bhunscoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu (National debating competition for English speaking second level schools).
Siansa: Comórtas agus ceardlanna ceoil do ghrúpaí traidisiúnta le ceoltóirí óga idir 12 agus 19. Duaischiste €4,500 (National competition for young traditional musicians and singers with the final taking place in the National Concert Hall).
Scléip: Comórtas tallainne dírithe ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. An bhéim ar cheol comhaimseartha (National talent competition for all-Irish second level schools).
Abair: Comórtas cainte poiblí d’iar-bhunscoileanna i gCúige Uladh (Public Speaking competition for second level schools in Ulster).
Tráth na gCeist: Sraith de ócáidí quizbhoird do iar-bhunscoileanna chúige Uladh (Table Quizzes for second level students in Ulster).
Bréagchúirt Uí Dhálaigh/Gael Linn: Tá an Bhréagchúirt dírithe ar mhic léinn tríú leibhéil atá ag déanamh staidéar ar an dlí. Beidh sé ar siúl i mbliana ar an Aoine 10 Samhain 2017 sna Ceithre Chúirt i mBaile Átha Cliath (Third level Irish language Moot Court competition).
Díospóireachtaí Tríú Leibhéil: Beidh Craobh an chomórtais díospóireachta eadarcholáistí ar siúl ar 5 Samhain le linn Oireachtas na Samhna i gCill Airne i mbliana (Third level Debating Competition, with the final taking place on 4 November 2017 during Oireachtas na Samhna festival in Killarney).

Further Information; www.gael-linn.ie,eolas@gael-linn.ie, 01.6751200, 028.37522161
< Gach Nuacht