^Top of Page

Imeachtaí

Tá Gael Linn gníomhach le blianta fada ag cur deiseanna ar fáil do dhaoine óga an Ghaeilge a úsáid ar bhealaí praiticiúla taitneamhacha. Bhí agus tá gníomhchlár eicléichteach ag an eagraíocht le freastal ar raon leathan spéiseanna an aosa óig. Leagtar amach agus eagraítear na himeachtaí éagsúla in oiriúint do riachtanais a lucht páirtíochta agus i gcúinsí ár n-achmhannaí.

Tá scéimeanna eile againn atá dírithe ar lucht tríú leibhéal agus ar dhaoine fásta.

Tá liosta de na Scéimeanna éagsúla ar dheis agus iad roinnte de réir na haoisghrúpaí éagsúla.

Eagraítear formhór na scéimeanna seo le cabhair airgid ó Fhoras na Gaeilge.

FOIREANN ROINN NA SCÉIMEANNA
Feidhmeannach Sinsearach: Seán Ó Ceallaigh seanc@gael-linn.ie
Feidhmeannach: Niamh de Búrca niamh@gael-linn.ie
Feidhmeannach:  Jamie Ó Tuama  jamieot@gael-linn.ie

Gaelbhratach: 
Bunleibheál:
  Mairéad Ní Thiománaigh  maireadt@gael-linn.ie 
Dara Leibhéal:
  Andrea Ní Fhaoláin  andrea@gael-linn.ie

Oifig Ard Mhacha
Feidhmeannach Sinsearach: Réamonn Ó Ciaráin reamonn@gael-linn.ie
Feidhmeannach: Póilín Uí Cheannabháin poilin@gael-linn.ie

Eolas:
Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2 Fón: 01.6751200 R-phost: eolas@gael-linn.ie
Gael Linn, 20 Bóthar na hEaglaise, Ard Mhacha BT61 7Qz Fón: 028 37522162 R-phost: eolas@gael-linn.ie