^Top of Page

COIRM GAEL LINN

 Tá físeán de fhéile Coirm le feiceáil ANSEO

         Iarraimid ar mhúinteoirí na rialacha thíos a bhaineann le Coirm a léamh i dtosach sula líonann siad an fhoirm iontrála.

COIRM GAEL LINN
Tá sé mar aidhm ag COIRM lucht bunscoile a spreagadh le seó i nGaeilge a chur ar an ardán a léireoidh na tallanna éagsúla atá ag daltaí na scoile, bídís ón rang céanna nó ó ranganna éagsúla. Sa tslí seo táimid ag súil le meas agus spéis na bpáistí sa Ghaeilge a neartú agus deis a thabhairt dóibh í a chleachtadh chomh maith. Tá Coirm dírithe go príomha ar ghaelscoileanna agus ar bhunscoileanna gaeltachta.

NA SEÓNNA FÉIN

• Is éard atá i gceist le Seó Scoile ná seó i nGaeilge nach mairfidh níos faide ná 20 nóiméad ina mbeidh tallanna éagsúla na scoile á dtabhairt le chéile agus á gcur os comhair lucht féachana. Tá sé tábhachtach cloí leis an teorainn ama ionas nach gcuirfear as don chlár ama. 

• Is féidir seó a léiriú ina bhfuil meascán de mhíreanna -ceol, amhránaíocht, scéalaíocht, aithriseoireacht, rince agus araile. Glacfar le seónna i bhfoirm scoraíochta, cabaret, ceoldráma, dráma nó sceits. Tá físeán de fhéile COIRM le feiceáil thuas.

• Ní mór an Ghaeilge, bíodh sí labhartha nó canta, a bheith le cloisteáil ar feadh seacht nóiméad ar a laghad le linn an tseó (Ní leor, mar shampla, seó a léiriú nach mbeidh ann ach míreanna ceoil agus rince tríd síos). Ní cheadófar aon Bhéarla sa seó agus ní bheidh cead fuaimrianta le liricí Béarla a sheinm mar thionlacan lena linn.

• Chun leanúnachas a chruthú d’fhéadfaí téama a roghnú donseó ach ní bheidh sé seo riachtanach.

• D'fhonn compord agus sábháilteacht a chinntiú ní cheadófar níos mó ná 60 páiste in aon seó. Ar ndóigh is féidir seó a chur le chéile le grúpa i bhfad níos lú ná sin. Níl aon íosmhéid i gceist.

• Arís d’fhonn compord agus sábháilteacht a éascú moltar do mhúinteoirí gan páistí ó na ranganna naíonáin a bheith páirteach sa seó.

• Beidh cead ag múinteoir/duine fásta tionlacan ceoil a sholáthar do na páistí i gcás amhránaíochta, nó ceol a sheinm dóibh i gcás rince, ach ní mór é a dhéanamh ó chúl/thaobh an stáitse.

• Má táthar chun frapaí a úsáid ní mór a chinntiú gur frapaí simplí, saorsheasaimh, so-iompraithe iad. Beifear ag súil go mbeidh seónna réidh le tosú taobh istigh de 5-7 nóiméad tar éis dóibh teacht ar an ardán.

FÉILTE COIRM 2019

Eagrófar féilte COIRM ar fud na tíre in ionaid oiriúnacha,le háiseanna maithe amharclannaíochta le linn Feabhra/Márta 2019. Seo a leanas na dátaí sealadacha do na féilte. Cinnteofar na hionaid agus na dátaí seo nuair a bheidh na hiarratais uile istigh.

Dé Céadaoin 13 Feabhra 2019 - Amharclann an Ionaid Óige, Mainistir Fhear Maí
Déardaoin 14 Feabhra 2019 - Amharclann George Bernard Shaw, Ceatharlach
Dé Céadaoin 27/Déardaoin 28 Feabhra 2019 - Amharclann Clasach, BÁC (2 lá)
Dé hAoine 1 Márta 2019 - Amharclann Phlás an Mhargaidh, Ard Mhacha
Dé Luain 4 / Dé Máirt 5 Márta 2019 - Amharclann na Cathrach, Gaillimh (2 lá)
Déardaoin 7 / Dé hAoine 8 Márta 2019 - Amharclann Ghaoth Dobhair, Tír Chonaill (2 lá)
Dé Céadaoin 13 Márta - Siamsa Tíre, Trá Lí
Dé Máirt 26 Márta 2019 - Amharclann Hawks Well, Sligeach

Ag brath ar líon na n-iarratas agus ar na ceantair as a dtagann siad d'fhéadfadh na hionaid sin athrú nó d'fhéadfaí cur le líon na bhféilte.

• Chomh maith le bheith páirteach i bhféile COIRM, cuirfear imeachtaí spraíúla ar siúl do na páistí idir na seónna éagsúla. Beidh aoi/aíonna speisialta i láthair chun tabhairt faoi seo. Leagfar amach clár an lae sa chaoi is go mbeidh deis ag na daltaí seónna ó scoileanna eile a fheiceáil freisin.

IONTRÁIL:

Chun grúpa a iontráil ní gá ach cliceáil ar an fhoirm iontrála thuas ag barr an leathanaigh, an fhoirm a líonadh agus é a sheoladh ar aghaidh. Feicfidh tú ansin na roghanna atá ann chun an táille a íoc linn.


• An dáta deiridh iontrála ná 19 Nollaig 2018

• Ní cheadófar d’aon scoil níos mó ná seó amháin a iontráil agus an táille iontrála isea €20/£20

LÉIRMHEASTÓIREACHT AGUS GRADAIM

• Ní comórtas atá i gceist le COIRM ach tabharfar aitheantas (i bhfoirm ghradaim) do sheónna nó do mhíreanna as seónna a léiríonn ardchaighdeán ag na Féilte.

• Ní bheidh aon teorainn leis an líon gradam a mbeidh cead ag an léirmheastóir a bhronnadh agus déanfar gach dícheall a chinntiú go mbronnfar ar a laghad gradam amháin ar gach grúpa a ghlacann páirt. Tabharfar nótaí léirmheastóireachta do gach grúpa.


FÉILE COIRM GAEL LINN– CLÁR SAMPLACH

                MAIDIN                                                               TRÁTHNÓNA

10.30 a.m. Seó Scoile 1                                                   1.30p.m. Seó Scoile 5

11.00 a.m. Seó Scoile 2                                                   2.00p.m. Seó Scoile 6

11.30 a.m. Seó Scoile 3                                                   2.30p.m. Seó Scoile 7

12.00 nóin Seó Scoile 4                                                   3.00p.m. Seó Scoile 8

12.45 p.m. BRONNADH na nGRADAM                     3.45 p.m. BRONNADH na nGRADAM

(Páistí sheónna na maidine ag imeachta
abhaile, páistí sheónna na hiarnóna ag teacht)

• Tá an clár seo déanta amach ag glacadh leis go mbeidh 8 seó páirteach. In áiteanna a mbeidh níos lú seónna ná sin ag glacadh páirte, eagrófar an lá in aon seisiún amháin.

• Le go mbainfidh na páistí lántairbhe as an lá agus chun atmaisféar a chothú san amharclann, beimid ag súil go bhféachfaidh gach grúpa ar na grúpaí eile sa seisiún céanna leo féin agus go mbeidh na grúpaí uilig ó gach seisiún i láthair ag Bronnadh na nGradam. Tá an-tábhacht ag baint leis seo dar linn mar níl tada níos measa ná seó a bheith ar ardán agus gan éinne a bheith sa lucht féachana.

GINEARÁLTA

 • Tá polasaí árachais dliteanas poiblí ag Gael Linn a chlúdaíonn ár gcuid scéimeanna ar fad. Ag na himeachtaí a eagraítear do dhaltaí scoile áfach, is éascaitheoir é Gael Linn seachas maoirseoir agus ní mór múinteoir nó duine fásta a bheith ainmnithe ag gach scoil a bheidh freagrach as sábháilteacht agus maoirseoireacht na ndaltaí.

Tuilleadh Eolais ó Seán Ó Ceallaigh - seanc@gael-linn.ie - 01.6753299


< Primary