^Top of Page

Díospóireachtaí 3ú Leibhéal/Corn Uí Chon Cheanainn

COMÓRTAS NÁISIÚNTA DÍOSPÓIREACHTA
I gcomhar le Maria Schaler, Comhordaitheoir na Mac Léinn, Conradh na Gaeilge, agus Leas-Uachtarán don Ghaeilge in Aontas na Mac Léinn in Éirinn, eagrófar Comórtas Díospóireachta Gael Linn don tríú leibhéil arís i mbliana. Beidh Maria i mbun réamhbhabhtaí a eagrú le linn mhí Dheireadh Fómhair agus rachaidh ceithre fhoireann ar aghaidh chuig Craobh na hÉireann, a reáchtálfar ar an Satharn 4 Samhain 2017 ag féile an Oireachtais i gCill Airne. Bronnfar Corn Gael Linn/The Irish Times agus duaiseanna airgid ar na buaiteoirí agus orthu siúd sa dara háit. Féach ar phictiúir ó chomórtas 2016 ANSEO
Tuilleadh eolais le fáil ó Maria ag maria@cnag.ie nó 086.1407938

CORN UÍ CHON CHEANAINN
Beidh Gael Linn ag tabhairt tacaíochta arís do Chorn Uí Chon Cheanainn i 2018, comórtas amhránaíochta ar an sean-nós do mhic léinn tríú leibhéil, atá á reáchtáil ag Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath. Is i mí Aibreán a bhíonn sé ar siúl de ghnáth. Féach píosa faoi chomórtas 2016 ANSEO
Eolas: Bairbre Ní Chonchúir, 085.1600861, cornuicc@gmail.com.

MAIDENS NA GAEILGE
Tá áthas orainn tacú le Cumann Gaelach Choláiste na Tríonóide agus le Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, atá tar éis tús a chur le comórtais nua 'Maidens na Gaeilge'. Bhí suas le 40 cainteoir ón dá choláiste sásta tabhairt faoin gcomórtas anuraidh ina gcoláiste féin,comórtais atá teoranta do chainteoirí nár labhair i ndíospóireacht ag an tríú leibhéal cheana.
Tá gach eolas faoi 'Maidens na Gaeilge' i gColáiste na Tríonóide ar fáil ó Muireann McGovern ag mcgovemu@tcd.ie  agus comórtas UCD ó Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin ag diospoireacht@cumanngaelach.com

Tugann Gael Linn tacaíocht leanúnach freisin do chumainn i gColáistí Tríú Leibhéil chun díospóireachtaí a eagrú ina gColáistí féin nó tabhairt faoi chomórtas eadar-choláistí. Cabhair i bhfoirm comhairle agus deontais eagrúcháin a bhíonn i gceist.


Tuilleadh Eolais:

Seán Ó Ceallaigh,
Gael Linn
01.6753299  087.2510980
seanc@gael-linn.ie< Triú Leibhéal