^Top of Page

TRÁTH NA gCEIST

Is í aidhm Tráth na gCeist Gael Linn seans a thabhairt do dhaoine óga in iarbhunscoileanna chúige Uladh atá ag foghlaim Gaeilge, an teanga sin a chluinstin agus a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, ag ócáid thaitneamhach, thairbheach, spraíúil, agus tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí Gaeilge agus dá saothar.

Reáchtáil an chomórtais
Reáchtáltar an comórtas seo in ionaid éagsúla, neamhspleách ar a chéile, agus bronntar duaiseanna ar na foirne is fearr i ngach ionad. Leantar le gnáth-nós quizboird.  In aon ionad cuirtear na ceisteanna ar na foirne ar fad le chéile. Bíonn ar na foirne na freagraí a scríobh, ach is féidir le baill na foirne labhairt eatarthu féin chun teacht ar fhreagra.  Is féidir suas le sé bhabhta ceisteanna a bheith ann, le 8 gceist i ngach babhta.  Cuirtear céilí gairid nó ceolchoirm ar siúl i ndiaidh babhtaí na gceisteanna i ngach ionad, chun cur le spraoi na hócáide.

Iomaitheoirí
Bíonn 4 dalta ar gach foireann agus is féidir le hiarbhunscoil ar bith i dTuaisceart Éireann foirne a iontráil ó na ranganna shóisearcha.  Ní bhíonn teorainn leis an líon foirne gur féidir le scoil a iontráil.  Tá an comórtas dírithe orthu siúd i mbliain 10, ach glactar le daltaí as bliain 8 nó bliain 9 chomh maith. Níl  aon comórtas ann do na ranganna sinsearacha.

Duaiseanna
Bronntar duaiseanna ar gach ball foirne den trí fhoireann is airde marc (Meánscoil agus Scoil Ghramadaí) i ngach ionad.

Iontráil
Chun foirne a iontráil agus an táille de £5 an fhoireann a íoc, íoslódáil an fhoirm iontrála ag barr an leathanaigh, priontáil é, agus cuir an fhoirm líonta agus an táille cuí chugainn ag an seoladh thíosluaite. An dáta deiridh iontrála ná 25 Meán Fómhair 2017

DÁTAÍ AGUS IONAID 2017/2018

9.10.2017- Óstlann an White Horse, Doire

10.10.2017 - Sólann na bhFál, Béal Feirste

11.10.2017 - Dún Uladh, An Ómaigh

12.10.2017 - Óstán an Glenavon, An Chorr Chríochach (Lá 1)

13.10.2017 - Ostán an Canal Court, Iúr Cinn Trá

17.10.2017 - Ashburn Hotel, An Lorgain

18.10.2017 - Óstán an Glenavon, An Chorr Chríochach (Lá 2)

19.10.2017 - Óstán Four Seasons, Muineachán

20.10.2017 - Lisdoo Arms, Dún Dealgan, Co. Lú

26.1.2018 - Craobh 2018 - Ashburn Hotel, An Lorgain

Clár an Lae ag Tráth na gCeist Gael Linn

 Clárú  11.00 a.m.
 Tosú ar Thráth na gCeist  11.15 a.m.
 Lón  12.30 p.m.
 Céilí
 1.00 p.m.
 Críoch  2.00 p.m.

 

Tuilleadh Eolais ó Phóilín nó Meghan 028.37522162 poilin@gael-linn.ie   meghan@gael-linn.ie

Gael Linn, 20 Bóthar na hArdeaglaise, Ard Mhacha, BT 617QX< Iar-bhunscoil