^Top of Page

2000-2009

Gael Linn i mbun na fiontraíochta
D’oscail Gael Linn caifé Gaelach i lár Bhaile Átha Cliath sa bhliain 2000. Caifé Trí D an t-ainm a bhí air.

Thug Gael Linn Banríon Álainn an Líonáin, aistriúchán Gaeilge ar shárdhráma Martin Mc Donagh go Baile Átha Cliath áit ar léiríodh é cúig oíche as a chéile in Amharclann Samuel Beckett i gColáiste na Tríonóide.

In 2002 sheol Gael Linn, i gcomhar le Institiúid Teangeolaíochta Éireann cúrsa nua den scoth, Gaeilge agus Fáilte. Tá an leabhar agus na dlúthdhioscaí, a ghabhann leis, araon an-tarraingteach.

Chomh maith leis sin sheol Gael Linn clár nua cultúrtha do scoileanna.

Cuireadh cuma nua ar na díospóireachtaí agus cuireadh tús le dhá imeacht nua, Coirm
do bhunscoileanna, Siansa agus an Comórtas Clár Raidió do Iarbhunscoileanna.
Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar an leathanach 'Imeachtaí Óige'.


Áiseanna Oideachasúla

Tosaíodh ar fhoilseacháin d’iarbhunscoileanna a chur ar fáil ag tús na nóchaidí. Mar chuid dár bpolasaí don mhílaois nua cinneadh ar raon leathan áiseanna tacaíochta a chur ar fáil do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge. Tá idir phóstaeir, phacáistí múinteoireachta do bhunscoileanna agus dlúthdhioscaí cuimhne inléite amháin [CD-Rom] curtha ar fáil cheana féin agus tuilleadh le teacht.