^Top of Page

Cúrsaí na nÓg

Foirm Iontrála Éarlais: €100 Praghas: €280

Cúrsaí na nÓg

Cúrsaí Gaeilge do dhaltaí a bheidh ag déanamh an Ardteist nó
Teastas Sóisearach i 2018 & 2019An Cúrsa

Tá na cúrsaí seo leagtha amach de dhaltaí a mbeidh an Ardteist nó an Teastas Sóisearach á dhéanamh acu i 2018 nó 2019.

Is iad aidhmeanna an chúrsa;

• Scileanna labhartha agus éisteachta a fheabhsú
• Feabhas a chuir ar chruinneas teanga agus leathnú foclóra  
• Scileanna scríofa a fhorbairt
• Tacú le féinmhuinín i labhairt na Gaeilge a chruthú


Fad an chúrsa:
2 sheachtain – Luan go hAoine 9.30am go dtí 12.45pm

 Dátaí:    ARDTEISTIMÉIREACHT   TEASTAS SÓISEARACH  

     A.  05/06/2017 – 16/06/2017*
     A.  05/06/2017 – 16/06/2017 *

     B.  19/06/2017 – 30/06/2017
     B.  19/06/2017 – 30/06/2017

     C.  03/07/2017 – 14/07/2017
     C.  03/07/2017 – 14/07/2017

     D.   24/07/2017 – 04/08/2017*
     D.  24/07/2017 – 04/08/2017*    

Uaslíon:  20 dalta per cúrsa

Ionad:
   Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2

Táille:
€280 per dalta
Is gá go mbeidh éarlais neamh-in-aisíochta de €100 le gach iarratas. Sa chás go mbíonn níos mó ná beirt ón teaghlach céanna ag clárú do na cúrsaí seo beidh lascaine 10% ar tháille an chúrsa ar fáil. Is gá go n-íocfar an táille ina iomlána roimh thús an chúrsa. Ní féidir glacadh le áirithintí do sheachtain amháin den chúrsa. 

Breis eolais:
Déan teagmháil le Gael Linn ar (01) 6751200 nó eolas@gael-linn.ie


*Where a course day falls on a bank holiday Monday, the class will be rescheduled on the following Saturday.


< Cúrsaí Eile