^Top of Page

Co. Dhún na nGall

Suíomh an Chúrsa Tá na cúrsaí seo á reáchtáil i nGaoth Dobhair, ceann de na ceantair is deise sa tír. Tá radharcanna ann nach bhfuil a sárú in áit ar bith, idir chnoic, tránna agus lochanna. Tá sé suite ar chósta thiar thuaidh Dhún na nGall agus tá sé ina cheantar láidir Gaeltachta.

An Cúrsa
Mairfidh na cúrsaí seacht lá agus beidh an bhéim ar chumarsáid. Beidh ranganna ann do leibhéil eagsúla cumais - ón nglantosaitheoir go dtí na daoine a bhfuil leibhéal réasúnta líofachta acu cheana. Déanfar gach iarracht blas den Ghaeltacht a thabhairt do na foghlaimeoirí trí léachtaí agus imeachtaí sóisialta. Ceann de na haidhmeanna atá leis an gcúrsa ná a chruthú gur teanga bheo bheathach í an Ghaeilge.

Gníomhaíochtaí

Bíonn réimse gníomhaíochtaí ar siúl d'fhoghlaimeoirí atá ag glacadh páirte sna cursaí, idir seisiúin ceoil, céilithe, turasanna sa cheantar, scéalaíocht, gníomhaíochtaí áitiúla agus tuilleadh.

Táille

Tá costas €250 ar na cúrsaí. Bíonn costas sa bhreis ar imeachtaí leithéad turais.

Lóistín

Is gá d'fhoghlaimeoirí a gcuid lóistín féin a shocrú ach is féidir liosta lóistín a fháil ó Ghael Linn.

*Riail 58
Tá cúrsa Gaeltachta mhí Lúnasa Gael Linn i nDún na nGall aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta mar chúrsaí inseirbhíse faoi théarmaí Riail 58.  Ní mór go mbeidh 10 múinteoirí cláraithe ar an gcúrsa le go rachaidh an cúrsa ar aghaidh.

Aitheantas SCG
Tá cúrsaí Ghael Linn i nDún na nGall aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus sásaíonn siad an riachtanas gur gá do mhúinteoirí a oileadh lasmuigh den Stát freastal ar chúrsa aitheanta Gaeltachta  Beidh léachtaí/ceardlanna do mhúinteoirí amháin chomh maith leis an ngnáthchlár oibre. 

Ionad: Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge / Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2, Co. Bhaile Átha Cliath / +353.1.675.1200 / eolas@gael-linn.ie

Amchlár: Gaoth Dobhair
- Tosóidh na ranganna sa Ghaeltacht ag 9.30 a.m.

Dátaí: A.    01/07/2018 – 07/07/2018

           B.    29/07/2018 - 4/08/2018                                                     

               

Clárú: Is féidir íoslódáil a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais ón suíomh idirlín. Le do thoil seol an fhoirm chomhlánaithe i dteannta leis an éarlais €100 chuig Gael Linn. Glactar le VISA agus Mastercard. Ní mór táille iomlán an chúrsa a íoc roimh dháta tosaithe an chúrsa.


< Cúrsaí sa Ghaeltacht