^Top of Page

Co. Dhún na nGall

Suíomh an Chúrsa Tá na cúrsaí seo á reáchtáil i nGaoth Dobhair, ceann de na ceantair is deise sa tír. Tá radharcanna ann nach bhfuil á sárú áit ar bith, idir chnoic, thránna agus lochanna. Tá sé suite ar chósta thiar thuaidh Dhún na nGall agus is é an ceantar Gaeltachta is láidre sa tír.

An Cúrsa
Mairfidh na cúrsaí seacht lá agus beidh an bhéim ar chumarsáid. Beidh ranganna ann do leibhéil eagsúla cumais - ón nglantosaitheoir go dtí na daoine a bhfuil leibhéal réasúnta líofachta acu cheana. Déanfar gach iarracht blas den Ghaeltacht a thabhairt do na foghlaimeoirí trí léachtaí agus imeachtaí sóisialta. Ceann de na haidhmeanna atá leis an chúrsa ná a chruthú gur teanga bheo bheathach í an Ghaeilge.

Gníomhaíochtaí

Bíonn réimse gníomhaíochtaí ar siúl d'fhoghlaimeoirí atá ag glacadh páirt sna cursaí, idir seisiúin ceoil, céilithe, turas den réigiún agus turas lasmuigh de, scéalaíocht, gníomhaíochtaí áitiúl agus tuilleadh.

Táille

Tá costas €250 ar na cúrsaí. Bíonn costas sa bhreis ar imeachtaí leithéad turais.

Lóistín

Is gá d'fhoghlaimeoirí a gcuid lóistín féin a shocrú ach is féidir liosta de na hóstáin is na hIonaid Leaba agus Bricfeásta a fháil uaidh Gael Linn.

*Riail 58
Tá cúrsa Gaeltachta mhí Lúnasa Gael Linn i nDún na nGall aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta mar chúrsaí inseirbhíse faoi théarmaí Riail 58.  Ní mór go mbeidh 10 múinteoirí cláraithe ar an gcúrsa le go rachaidh an cúrsa ar aghaidh.

Aitheantas SCG
Tá cúrsaí Gael Linn i nDún na nGall aitheanta ag an Roinn Oideachais Eolaíochta agus shásaíonn siad an riachtanas gur gá do mhúinteoirí a oileadh lasmuigh den Stát freastal ar chúrsa aitheanta Gaeltachta  Beidh léachtanna/ceardlanna do mhúinteoirí amháin comh maith leis an gnáth clár oibre. 

Ionad: Gael Linn 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2, Co. Bhaile Átha Cliath / +353.1.675.1200 / eolas@gael-linn.ie

Amchlár: Gaoth Dobhair
- Tosóidh na ranganna sa Ghaeltacht ag 9.30 a.m.

Dátaí: A.    01/07/2018 – 07/07/2018

           B.    29/07/2018 - 4/08/2018                                                     

               

Clárú: Is féidir íoslódáil a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais ón suíomh idirlín. Le do thoil seol an fhoirm chomhlánaithe i dteannta leis an éarlais €100 chuig Gael Linn. Glactar le VISA agus Mastercard. Ní mór táille iomlán an chúrsa a íoc roimh dháta tosaithe an chúrsa.


< Cúrsaí sa Ghaeltacht