^Top of Page

Cúrsaí Cumarsáide

Praghas: €70

             

An Cúrsa                                                                                                        
Is é atá i gceist ná bhunscileanna craoltóireachta agus raidió a thabhairt do na daltaí. Is chun bunscileanna cumarsáide a mhíniú agus a chothú i measc daltaí na hidirbhliana an cúrsa seo. Tabharfaidh an cúrsa seo blas de na meáin scríofa, raidió agus teilifís. Is deis í seo do dhaltaí tuiscint a fháil ar mhodhanna éagsúla cumarsáide agus taithí a fháil ar láimhseáil trealaimh thiecniúil chun go mbeidh siad compórdach á úsáid. Cuirfidh siad clár raidió le chéile agus déanfar taifead air i stiúideo. Gheobhaidh siad blas de na bunscileanna scannánaíochta atá riachtanach chun scannánú a dhéanamh.      

Ábhar an Chúrsa

Scileanna Craoltóireachta
Is chun bunscileanna cumarsáide a mhíniú agus a chothú i measc daltaí na hidirbhliana an cúrsa seo. Tabharfaidh an cúrsa seo blas de na meáin scríofa, raidió agus teilifís. Is deis í seo do dhaltaí tuiscint a fháil ar mhodhanna éagsúla cumarsáide agus taithí a fháil ar láimhseáil trealaimh thiecniúil chun go mbeidh siad compórdach á úsáid. Cuirfidh siad clár raidió le chéile agus déanfar taifead air i stiúideo. Gheobhaidh siad blas de na bunscileanna scannánaíochta atá riachtanach chun scannánú a dhéanamh.       

Is chun bunscileanna cumarsáide a mhíniú agus a chothú i measc daltaí na hidirbhliana an cúrsa seo. Tabharfaidh an cúrsa seo blas de na meáin scríofa, raidió agus teilifís. Is deis í seo do dhaltaí tuiscint a fháil ar mhodhanna éagsúla cumarsáide agus taithí a fháil ar láimhseáil trealaimh thiecniúil chun go mbeidh siad compórdach á úsáid. Cuirfidh siad clár raidió le chéile agus déanfar taifead air i stiúideo. Gheobhaidh siad blas de na bunscileanna scannánaíochta atá riachtanach chun scannánú a dhéanamh.       
  •  Léiriú agus leagan amach clár raidió
  •  Ullmhú scripteanna
  •  Úsáid córais fuaime
  •  Teilgean gutha
  •  Agallóireacht
  •  Eagarthóireacht

Scileanna Scannánaíochta
Sa chuid seo den chúrsa déantar léiriú ar na bhunscileanna scannánaíochta.

•    Ullmhú plean agus script scannánaíochta
•    Úsáid cheamara
•    Cumadh seatanna
•    Úsáid solais
•    Gluaiseacht agus líonadh frámaí
•    Eagarthóireacht

Fad an chúrsa: Seachtain amháin – Luan go hAoine 9.30am go dtí 3.00pm

Uaslíon: 16 dalta ar gach cúrsa

Ionad: Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2

Táille: €70 an duine

Breis eolais: Déan teagmháil le Gael Linn ar (01) 6751200 nó eolas@gael-linn.ie


< Cúrsaí Eile