^Top of Page

Co. Chorcaí

      Priontáil Foirm Iarratais 2018 anseo - BaileBhuirne2018_004.pdf

Is coláiste samhraidh de chuid Gael Linn i gcontae Chorcaí é Colaiste Bhaile Bhúirne. Word doc Tá Baile Bhúirne suite i nGaeltacht Mhuscraí Uí Fhloinn ar an bpríomhbhóthar ó Chorcaigh go Cill Airne (N22).

Tá Coláiste Bhaile Bhúirne suite in áitreabh an choláiste pobail áitiúil, Coláiste Ghobnatan, le caoinchead Choiste Gairmoideachais Chontae Chorcaí. Tá seomraí ranga breatha nua-aimseartha ag an bhfoirgneamh agus áiseanna spóirt den chéad scoth. Is sa cheantar seo a rugadh an file mórchlúiteach Seán Ó Riordáin agus bhí cónaí ar Sheán Ó Riada, an ceoltóir cáiliúil, ann freisin.  Is sa cheantar stairiúil seo, atá cóngarach do Ghuagán Barra, a bhunaigh Naomh Gobnait mainistir a bhfuil clú uirthí fós mar áit oilithreachta.

Is do dhaltaí idir 11 agus 18 bliana d’aois ar an 1 Eanáir 2017 atá na cúrsaí seo. Dearadh na cúrsaí le cumas na ndaltaí sa teanga labhartha a fheabhsú agus leis an bhféinmuinín a thabhairt dóibh cumarsáid níos líofa a dhéanamh sa Ghaeilge. Ar a gcéad mhaidin ar an gcúrsa cuirfidh an fhoireann teagaisc agallaimh ar na daltaí agus déanfaidh siad measúnú orthu leis an leibhéal ranga is fearr a d’oirfidh dá riachtanais a dheimhniú. Tá an cúrsa é féin deartha sa chaoi is go gcuirfidh sé ar chumas an dalta an Ghaeilge a úsáid ar ghnáthbhealaí praiticiúla. Cuireann an cúrsa san áireamh chomh maith na leibhéil eolais agus cumais atá riachtanach do chúrsaí scoile.  Déantar maoirseacht iomlán ar na gníomhaíochtaí ar fad. 

< Coláistí Gaeltachta