^Top of Page

Nuacht Archive

COIRN DÍOSPÓIREACHTA GAEL LINN AG FOIRNE NA CEATHRÚ RUA AGUS GAOTH DOBHAIR !

COIRN DÍOSPÓIREACHTA GAEL LINN AG FOIRNE  NA CEATHRÚ RUA AGUS GAOTH DOBHAIR !
Tá tús an-mhaith curtha le Bliain na Gaeilge ag foirne ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua agus ó Ghaoth Dobhair tar éis a mbua ag Craobh na hÉireann de Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain Gael Linn 2018 ar an gCéadaoin, 24 Eanáir, seo caite ! Is in Óstán an Lucan Spa, Leamhcán, Contae Bhaile Átha Cliath a reáchtáladh an ócáid, agus bhí lucht éisteachta mór i láthair. Ba é seo buaicphointe na bliana den chomórtas seo a reáchtálann Gael Linn, le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge, do fhoirne díospóireachta ó scoileanna dara leibhéil ar fud na tíre ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán teagaisc iontu. Ghlac os cionn 50 foireann páirt sna babhtaí éagsúla a bhí ar siúl ó mhí Dheireadh Fómhair seo caite.

I
gCraobh na Sóisear, bhí neart cur agus cúitimh idir na cainteoirí óga agus an rún ‘Anois an t-am dár gcuid eisimirceach filleadh abhaile go hÉirinn !’ faoi chaibidil acu. Labhair foirne ó Choláiste Oiriall, Muineachán agus ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, ar son an rúin, agus bhí foirne ó Ghaelcholáiste Dhoire, Dún Geimhin agus ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, ina choinne. Bhí scileanna maithe díospóireachta ag na foirne ar fad tríd síos. Chuaigh foireann na Ceathrú Rua go mór i gcionn ar na moltóirí, Áine Hensey, Seán Mac Labhraí, Siún Ní Dhuinn, Cathal Póirtéir agus Fergus Ó Conghaile, áfach, le hargóintí mealltacha. Bhí áthas an domhain ar na baill foirne, Colm Mac Donncha, Anna Nic Dhonncha agus Caoimhe Ní Thuathail, nuair a fógraíodh gurbh acu a bhí an bua – agus iad ag cur le líon mhór na ngradam díospóireachta atá buaite ag an scoil le blianta beaga anuas. Ba í Máirín Ní Dhomhnaill an múinteoir a bhí i mbun na foirne agus í thar a bheith sásta lena cuid scoláirí !

‘Tugann na mórmheáin chumarsáide in Éirinn léargas cruinn ar a bhfuil ag tarlú !’ an t-ábhar tráthúil a pléadh sa chraobh shinsearach. An t-am seo, bhí briatharchath bríomhar idir fhoirne ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Coláiste Eoin, Baile Átha Cliath, Pobalscoil Ghaoth Dobhair agus arís, ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua. Is beag a bhí idir na foirne, agus ba mhór an dúshlán a bhí roimh an gcúigear moltóirí na buaiteoirí a roghnú! Ar deireadh, ba iad foireann Ghaoth Dobhair, Laura Ní Dhuibhir, Clódagh Ní Ghallchóir agus Tarlach Ó Dochartaigh - a tháinig amach chun cinn agus a d’ardaigh an corn. Bhí an-bhród ar mhúinteoir na foirne, Pól Mac Cumhaill,a threoraigh na cainteoirí go dtí an bhabhta ceannais seo.

Ba é Joe Mag Raollaigh, Tuairisceoir Nuachta de chuid RTÉ, a bhí mar aoichathaoirleach ar an ócáid. Mhol sé na cainteoirí uilig as sárchaighdeán díospóireachta a bhaint amach. Léirigh sé spéis ar leith i gcaint na sinsear, agus thréaslaigh leo as an tuiscint mhaith a léiríodar ar chúrsaí reatha !

Agus é ag tréaslú leis na buaiteoirí, dúirt Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn: ‘I mbliana agus Gael Linn ag comóradh 65 bliain a bhunaithe, ‘siad ár mórchuspóirí sa réimse oideachais ná cumas cumarsáide sa Ghaeilge agus dearcadh dearfach a chothú. Da bhrí sin, is ábhar sásaimh dúinn an leibhéal rannpháirtíochta i gComórtas Uí Chadhain agus an t-ardchaighdeán díospóireachta atá á leiriú ag daltaí. Táimid go mór faoi chomaoin ag na múinteoirí as a ndúthracht agus a ndílseacht don chomórtas.’  Bhronn sé buanchorn agus duais de luach €1,000 ar na foirne buacacha sa dá roinn den chomórtas agus bronnadh duaiseanna de luach €250 an fhoireann ar na foirne eile a bhí rannpháirteach sa chraobh.

Is iomaí duine sa saol poiblí a ghlac páirt sna díospóireachtaí in imeacht na mblianta, ina measc, na hiriseoirí agus na craoltóirí Claire Byrne, Marian Finucane, Mary Kennedy, Evanne Ní Chuilinn agus Harry McGee. Is cinnte gur spreag na díospóireachtaí grá don Ghaeilge i gcuid mhór acu, agus gur chabhraigh a scileanna díospóireachta leo agus iad ag tabhairt faoina ngairmeacha roghnaithe !
< Gach Nuacht