Fáilte chuig Gael Linn


Bunaíodh Gael Linn i 1953 ar mhaithe le fiontair úra a chur chun cinn chun leasa na Gaeilge. Leanann an comhlacht leis an bhfealsúnacht fiontraíochta a chur chun cinn tríd an réimse leathan d’imeachtaí a dtugann foireann Gael Linn fúthu ó bhliain go bliain.


Is í príomhaidhm na heagraíochta ná an Ghaeilge agus a hoidhreacht a chothú agus a chur chun cinn ar fud na hÉireann i réimsí polasaí agus pobail, mar theanga bheo agus mar spreagadh féiniúlachta. Cuimsíonn gníomhchlár Gael Linn trí phríomhréimse; an réimse oideachais, gníomhaíochtaí chun tácú le húsáid na Gaeilge agus réimse gnó na heagraíochta.
 

Gael Linn ar cheann den sé cheanneagraíocht atá aitheanta ag Foras na Gaeilge san earnáil dheonach. Sa chomhthéacs sin, is iad na mór-réimsí oibre ná: Oideachas in Earnáil an Bhéarla agus d’Aosaigh, agus Deiseanna Úsáide do Dhaltaí Scoile.


    POST Á THAIRISCINT AG GAEL LINN LEIS AN SCÉIM 'GAELBHRATACH'
Tá Gael Linn ag lorg duine tionscantach, le Gaeilge ar ardchaighdeán, le tuiscint ar an gcóras oideachais dara leibhéil, chun an scéim Gaelbhratach a chur chun cinn agus a riaradh. Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil ó Mháire Harris i nGael Linn
ag
01.6753310 maireh@gael-linn.ie

      

                                                                                                                           

                         FACEBOOK   TWITTER  

Nuacht