Fáilte chuig Gael Linn

Bunaíodh Gael Linn i 1953 ar mhaithe le fiontair úra a chur chun cinn chun leasa na Gaeilge. Leanann an comhlacht leis an bhfealsúnacht fiontraíochta a chur chun cinn tríd an réimse leathan d’imeachtaí a dtugann foireann Gael Linn fúthu ó bhliain go bliain.

Is í príomhaidhm na heagraíochta ná an Ghaeilge agus a hoidhreacht a chothú agus a chur chun cinn ar fud na hÉireann i réimsí polasaí agus pobail, mar theanga bheo agus mar spreagadh féiniúlachta. Cuimsíonn gníomhchlár Gael Linn trí phríomhréimse; an réimse oideachais, gníomhaíochtaí chun tácú le húsáid na Gaeilge agus réimse gnó na heagraíochta. 

Tá Gael Linn ar cheann den sé cheanneagraíocht atá aitheanta ag Foras na Gaeilge san earnáil dheonach. Sa chomhthéacs sin, is iad na mór-réimsí oibre  ná: Oideachas in Earnáil an Bhéarla agus d’Aosaigh, agus Deiseanna Úsáide do Dhaltaí Scoile.

  
Siansa Gael Linn 2016– athchraoladh ar TG4!

Má chaill tú an clár iontach faoi Siansa Gael Linn 2016 ar TG4 le déanaí -  ná bí buartha !
Beidh sé á athchraoladh ag an stáisiún Dé Sathairn, 4 Meitheamh ag 7.25p.m.– scoth an cheoil agus na hamhránaíochta traidisiúnta ó ocht ngrúpa a sheinn ar stáitse an Cheolárais Náisiúnta le déanaí– scaip an scéal ar chairde agus gaolta…agus bain sult as !

**********************************

If you missed the highlights from the Siansa Gael Linn 2016 final on TG4 recently - don’t worry !  The station will broadcast the programme again on Saturday 4 June at 7.25p.m. – enjoy the best of traditional music and song from eight young traditional groups  - spread the word !

Nuacht